Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dodatkowo, w naszym serwisie obowiązuje regulamin świadczenia usług oraz ochrony Twojej prywatności, z którego zapisami możesz zapoznać się tutaj.

O co chodzi?

I. Administratorem domeny https://ubezpieczamy.pro („Serwis”) jest Magroup Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, 24-110, ul. Mościckiego 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000583451, NIP 7123302245, REGON 362862468, zwany dalej Administratorem. Administrator jest również dystrybutorem ubezpieczeń uprawnionym do zawierania umów ubezpieczenia.

II. Rolą Serwisu jest umożliwienie jego Użytkownikom – zainteresowanym ubezpieczeniami majątkowymi lub osobowymi – zgłoszenie swoich potrzeb w zakresie ubezpieczeń do dystrybutora ubezpieczeń. W zamian Użytkownik może oczekiwać właściwego zdiagnozowania swoich potrzeb w zakresie ograniczania ryzyk i uzyskania adekwatnych do swoich oczekiwań ofert ubezpieczeniowych, skutkujących zawarciem umowy ubezpieczenia, do której może dojść jedyne poza Serwisem i bez pośrednictwa Serwisu.

III. Na stronach Serwisu internetowego ubezpieczamy.pro nie następuje bezpośrednia sprzedaż produktów ubezpieczeniowych. W Serwisie nie dochodzi do zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Użytkownik Serwisu nie ma więc możliwości dokonania zakupu ubezpieczenia bezpośrednio na stronach internetowych zamieszczonych w domenie ubezpieczamy.pro. Dopiero na podstawie zgłoszenia, które potencjalny klient może wysłać za pośrednictwem zamieszczonych w Serwisie formularzy, następuje kontakt ze strony dystrybutora (Administratora) w celu doprecyzowania potrzeb potencjalnego klienta i przedstawienia mu odpowiedniej oferty ubezpieczeniowej.

IV. Dane osobowe pozostawione w ramach Serwisu mogą być przekazane do zakładów ubezpieczeń poprzez ich dystrybutorów celem uzyskania ofert ubezpieczeniowych lub – w konsekwencji – zawarcia umów ubezpieczeniowych. Od chwili udostępnienia danych konkretnemu zakładowi ubezpieczeń staje się ono administratorem tych danych. Rolę dystrybutora w Serwisie pełni zaś Administrator.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w Serwisie ubezpieczamy.pro jest Magroup Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, 24-110, ul. Mościckiego 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000583451, NIP 7123302245, REGON 362862468. (dalej: Administrator).

Kontakt: W sprawie danych osobowych możesz się z nami skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: hello(at)ubezpieczamy.pro

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane w celu nawiązania kontaktu z Tobą i przedstawienia Ci oferty zawarcia umowy ubezpieczenia. Informacja o tym, że poszukujesz ochrony ubezpieczeniowej oraz w jakim zakresie i na jakich zasadach zostanie przekazana do Administratora, jako dystrybutora ubezpieczeń. Administrator, w celu realizacji powierzonego zadania, może przekazać Twoje dane do zakładów ubezpieczeń. Od momentu udostępnienia danych danemu zakładowi ubezpieczeń staje się on osobnym administratorem Twoich danych osobowych.

Jakie podmioty, mogą otrzymać Twoje dane osobowe, w celu przygotowania oferty ubezpieczenia?

Będą to zakłady ubezpieczeń oraz dystrybutorzy ubezpieczeń, w imieniu których i na rzecz których działa Administrator. Wśród podmiotów tych mogą być tylko te, które zawarte są na poniższej liście:

 • Balcia Insurance SE,ul. K. Valdemara 63, Ryga, LV-1142, Łotwa reprezentowany w Polsce przez Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa
 • CUK Ubezpieczenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grudziądzka 107, 87-100 Toruń
 • COMPENSA TU na ŻYCIE S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
 • ERGO Reiseversicherung AG Oddział w Polsce, ul. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk
 • EUROINS S.A. z siedzibą w Bułgarii, Sofia 1592, Christopher Columbus blvd, 43 reprezentowany w Polsce przez agenta wyłącznego EINS Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Puławska 543 lok. 25, 02-844 Warszawa
 • Europ Assistance S.A. 2 rue Pillet-Will 75009 Paryż, Francja działająca na terenie Polski poprzez swój oddział w Irlandii tj. EUROP ASSISTANCE S.A. – Oddział w Irlandii, Central Quay, Ground Floor, Block B, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 RR77, Irlandia
 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa
 • Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa
 • Insurance Company EUROINS JSC z siedzibą w Bułgarii, Sofia 1592, Christopher
 • Inter Partner Assistance SA Oddział w Polsce, ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa
 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa
 • LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
 • Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa
 • NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A., ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
 • Prudential International Assurance PLC Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa
 • SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
 • Signal Iduna Życie Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A., ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A., rondo I. Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 1 02-685 Warszawa
 • Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A., Al. Jerozolimskie 142B 02-305 Warszawa
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa
 • TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
 • Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
 • Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, Aleje Jerozolimskie 162 A, 02-342 Warszawa
 • Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, ul. Wołoska 22 A, 02-675 Warszawa
 • Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, Słowenia oferujący w Polsce ubezpieczenia pod marką „Trasti”, którego reprezentuje agent zarządzający HPI GMA Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 30/lok. 63, 00-116 Warszawa

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

 • W celu świadczenia przez Administratora usług wstępnych dla usługi dystrybucji ubezpieczeń. Usługi świadczone przez Administratora polegają na zebraniu informacji na temat Twoich potrzeb ubezpieczeniowych, a następnie umożliwieniu kontaktu z Tobą towarzystwom ubezpieczeniowym poprzez ich dystrybutorów (w tym przypadku Administratora), którzy posiadają w ofercie produkty ubezpieczeniowe odpowiadające Twoim potrzebom;
 • W celu zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe, w imieniu którego działa Administrator (wówczas administratorem Twoich danych jest towarzystwo ubezpieczeniowe, które wybierzesz);
 • W celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania lub żądania przesłanego przez udostępniony w Serwisie formularz;
 • Do kontaktu z nadawcą w celu przedstawienia szczegółów dotyczących oferowanych usług lub produktów, zgodnie z żądaniem nadawcy;
 • W celach analitycznych i statystycznych polegających na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez użytkowników za pośrednictwem serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności;
 • W celu wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze. W szczególności będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, takich jak np. realizacja Twoich praw określonych w RODO;
 • W celach marketingowych Administratora i podmiotów trzecich, w szczególności wskazanych na powyższej liście podmiotów. Cele marketingowe mogą obejmować w szczególności przedstawienie ofert ubezpieczenia lub finansowania;
 • W innych prawnie usprawiedliwionych celach Administratora, takich jak ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, cele statystyczne i raportowe, cele rozliczeń podatkowych, zarządzanie i usprawnianie serwisu internetowego ubezpieczamy.pro.

Będziemy to robić na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane powszechnie RODO).

Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przekazywane w zależności od wybranej usługi:

  • dystrybutorom ubezpieczeniowym oferującym produkty ubezpieczeniowe lub bezpośrednio zakładom ubezpieczeń w celu umożliwienia tym podmiotom przedstawienia Ci oferty ubezpieczenia odpowiadającej Twoim potrzebom;

  • podmiotom upoważnionym do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa takich jak np. urzędy skarbowe, organy ścigania, organ nadzoru;

  • naszym usługodawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym.

Wiesz, że masz prawo do wniesienia sprzeciwu?

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora i towarzystwa ubezpieczeniowe przez okres niezbędny do świadczenia Usługi lub do czasu rozwiązania Umowy/rezygnacji z Usługi i/lub ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.

Czy stosujemy zautomatyzowane przetwarzanie?

Twoje dane dotyczące określenia Twoich potrzeb ubezpieczeniowych mogą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w postaci filtrowania, grupowania lub innego sortowania w celu oceny przez dystrybutorów ubezpieczeń możliwości zaprezentowania oferty dopasowanej do Twoich potrzeb.